Niedziela, 24 września 2023, imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Powstanie Koalicji na Rzecz Soczewek Kontaktowych


Sojusz ponad podziałami.

Powstanie Koalicji na Rzecz Soczewek Kontaktowych.

Niegdysiejsze przymierza zawierane były na ogół przeciwko wspólnemu wrogowi. Współczesne koalicje zawiązuje się częściej dla osiągnięcia wspólnego celu. W lipcu b.r. najwięksi producenci soczewek kontaktowych: Ciba Vision, Bausch&Lomb oraz Johnson&Johnson - dywizja Vision Care powołali do życia Koalicję na Rzecz Soczewek Kontaktowych. Koalicja ma cel wykraczający poza interesy każdego z koalicjantów i zgodny z szeroko pojętym interesem społecznym.
Na szczególną uwagę zasługuje już sam fakt, że trzy renomowane, ale na co dzień konkurujące ze sobą firmy, zjednoczyły siły i zawiązały Koalicję, aby w ten sposób skuteczniej móc działać na rzecz, wpisanych w misję każdej z firm, a jak się okazało, wspólnych celów. Powstaniu Koalicji towarzyszyło uroczyste podpisanie Deklaracji Programowej, w której przedstawione zostały główne cele, jakie postawili przed sobą członkowie Koalicji.
Nazwa Koalicji nawiązuje do głównej domeny działalności firm, ale jej celem nie jest jedynie propagowanie zalet soczewek kontaktowych. Metoda korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych jest z pewnością najnowocześniejszym i najwygodniejszym, a przy wielu schorzeniach jedynym rozwiązaniem profilaktycznym i zasługuje na popularyzację. Propagowanie korzyści wynikających ze stosowania soczewek kontaktowych wpisane jest jednak w politykę marketingową każdej z firm i z powodzeniem mogłoby być realizowane przez każdą z nich z osobna. Główny, wspólny cel Koalicjantów ma charakter o wiele bardziej dalekosiężny: jest nim zwiększenie świadomości okulistycznej wśród społeczeństwa.
Kierunek rozwoju naszej cywilizacji sprawia, że większość czynności przez nas wykonywanych wymaga patrzenia z bliska. Jest to niewątpliwym obciążeniem dla oka ludzkiego i sprawia, że ponad połowa ludności w rozwiniętych krajach wymaga korekcji wzroku. Grupą szczególnie podatną na wystąpienie wad wzroku są uczące się dzieci i młodzież. Nic nie wskazuje na to, żeby proces pogarszania się wzroku współczesnych społeczeństw miał ulec zahamowaniu.
Jedynym znanym sposobem przeciwdziałania tej tendencji jest odpowiednio wczesne wykrycie wady wzroku i dobór optymalnej metody korekcji. Dlatego tak istotne jest upowszechnianie zasad profilaktyki okulistycznej. W jej zakres wchodzą nie tylko regularne wizyty u lekarza-okulisty, ale i podstawowa wiedza dotycząca wad wzroku i wynikających z nich konsekwencji. Dotyczy to zarówno lekarzy innych specjalności (nie wykryte wady wzroku mogą być np. przyczyną licznych schorzeń neurologicznych), rodziców, nauczycieli i opiekunów (wady wzroku mogą być m.in. powodem problemów z nauką) i szeroko rozumianego społeczeństwa, które powinno dysponować wiedzą, pozwalającą na wybór optymalnej metody korekcji wady wzroku. Brak wiedzy Polaków na temat nowoczesnych metod korekcji powoduje, że Polska jest krajem, w którym wykorzystanie najnowszych i co za tym idzie najskuteczniejszych metod korekcji wzroku jest znikome. W USA 15% populacji używa soczewek kontaktowych, w Polsce mniej niż 1 %. Niedostateczna wiedza o bezpiecznej, sprawdzonej i, co często niemniej ważne, dyskretnej metodzie korekcji wad wzroku, jaką są soczewki kontaktowe dotyka w sposób szczególny ludzi młodych. Dla wielu z nich, zwłaszcza nastolatków, wiadomość o wadzie wzroku oznacza konieczność noszenia okularów, a to w ich opinii prowadzi do rezygnacji z wielu form aktywnego życia i niekorzystnie wpływa na wizerunek. Skutek jest oczywisty: mimo zdiagnozowanej wady wzroku, wielu młodych ludzi nie stosuje żadnej metody jej korekcji.
O skali problemu związanego z pogarszającym się stanem wzroku Polaków i konieczności otoczenia pod tym względem szczególną troską ludzi młodych, świadczy także przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia program badań przesiewowych wzroku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz system powszechnych badań wzroku "Widzę".
Tak więc program Koalicji na Rzecz Soczewek Kontaktowych wpisuje się harmonijnie w Program Profilaktyki Zdrowotnej Państwa realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.
Koalicja na Rzecz Soczewek Kontaktowych zamierza realizować swój program w ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Okulistycznym.

Opinie

GALERIA
KURSY

Obecnie nie ma żadnych kursów
OSTATNIO NA FORUM

stelnet 24-09-2023 17:06:00
radekw 29-08-2023 20:04:11
ewanowak0418 29-08-2023 19:24:37
Dorota 29-08-2023 18:43:54
irmn 29-08-2023 17:57:42
PROMOWANE FIRMY

,  
,  
REKLAMA
Copyright © 3w design team 1999-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez upoważnienia wzbronione.
System reklamy Test