Wtorek, 16 lipca 2024, imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Koalicja na Rzecz Soczewek Kontaktowych - Deklaracja Programowa


Koalicja na Rzecz Soczewek Kontaktowych.

Deklaracja Programowa.

Ludzie widzą coraz gorzej. Liczne badania prowadzone na całym świecie dowodzą coraz częstszego występowania wad wzroku wśród współczesnych społeczeństw. Coraz częstsze występowanie krótkowzroczności łączone jest przez wielu specjalistów z intensywną pracą wzrokową, do jakiej zmuszamy nasze oczy w coraz bardziej stechnicyzowanym świecie. Krótkowzroczność staje się schorzeniem cywilizacyjnym.
Dotyka ona w sposób szczególny mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Szczególnie podatna na tę wadę wzroku jest młodzież ucząca się.
Niepokojący jest również fakt, że wiele osób potrzebujących korekcji optycznej nie stosuje jej, a o samej wadzie związanej z niepełną ostrością wzroku dowiaduje się przypadkowo.
Brak odpowiedniej korekcji wzroku może powodować gorsze wyniki w nauce i w pracy, wypadki drogowe, problemy neurologiczne.
Spostrzeżenia te prowadzą do wniosku o potrzebie przeprowadzania regularnych badań okulistycznych i promowania korekcji wad wzroku, nawet wtedy, gdy badani nie odczuwają wyraźnego pogorszenia ostrości wzroku.
Trzej najwięksi producenci soczewek kontaktowych: Ciba Vision, Johnson&Johnson - dywizja Vision Care i Bausch&Lomb postanowili połączyć siły i zawiązać Koalicję na Rzecz Soczewek Kontaktowych, której jednym z głównych zadań jest edukacja i zwiększanie świadomości okulistycznej wśród młodzieży, a także rodziców, nauczycieli i opiekunów.
Punktem wyjścia do wszystkich działań Koalicji na Rzecz Soczewek Kontaktowych jest upowszechnienie konieczności regularnych wizyt kontrolnych u lekarza okulisty. Regularna kontrola wzroku nie tylko pozwala na diagnostykę i korekcję typowych wad wzroku, ale umożliwia także wykrycie w odpowiednim momencie schorzeń, które mogą przekształcić się w poważny problem (zaćma, jaskra, choroby siatkówki).
Wielu szczególnie młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma już wadę wzroku. Co więcej, część z nich doskonale z tą wadą funkcjonuje, ponieważ jest ona kompensowana pracą drugiego oka lub zwiększonym wysiłkiem mózgu. Długotrwała kompensacja prowadzi jednak do nieodwracalnych zmian w organizmie, a dodatkowy, niefizjologiczny wysiłek odbija się niekorzystnie na koncentracji i wywołuje często dolegliwości neurologiczne.
Dlatego następnym działaniem Koalicji na Rzecz Soczewek Kontaktowych będzie zaktywizowanie całego środowiska medycznego w celu przeprowadzenia kompleksowych, ogólnopolskich badań i zgromadzenia reprezentatywnych danych na temat stanu wzroku młodzieży. Pozwoli to nie tylko zobrazować skalę problemu, ale także zdefiniować powiązania między występowaniem określonych wad wzroku i różnymi czynnikami ryzyka.
Ważnym celem statutowym Koalicji będą starania, aby zgromadzona dokumentacja stała się podstawą do budowania skutecznych programów profilaktycznych.
Wiedza o konieczności odpowiedniej korekcji wzroku i podstawowych zasadach profilaktyki okulistycznej powinna iść w parze z wiedzą o najnowszych metodach korekcji wzroku. Soczewki kontaktowe jako najnowocześniejsza i najwygodniejsza metoda korekcji wad wzroku zasługuje na popularyzację, by podobnie jak w wysoko rozwiniętych krajach świata w pełni uczestniczyć w walce z narastającym problemem społecznym.
Chcemy, aby diagnoza o konieczności korekcji wzroku wiązała się ze świadomością istnienia wyboru jej metody. Będziemy dążyć, aby stosowanie soczewek kontaktowych nie było łączone jedynie z wyborem dyktowanym względami estetyki lub wygody, ale żeby towarzyszyła temu wiedza, że soczewki kontaktowe są optymalnym rozwiązaniem profilaktycznym przy wielu schorzeniach. Naszym celem jest by najnowocześniejsza i wysoce skuteczna metoda korekcji została zauważona przez gremia mające wpływ na systemowe rozwiązania profilaktyki wzroku oraz by soczewki kontaktowe przestały być traktowane przez decydentów jak ekskluzywna zabawka.
Rozwiązanie powszechnie stosowane w świecie odgrywa wiodącą rolę w korekcji wad wzroku - w Polsce nie może być inaczej.
Wyrażamy nadzieję, że stworzona przez nas Koalicja na Rzecz Soczewek Kontaktowych przyczyni się do upowszechnienia wiedzy z zakresu profilaktyki okulistycznej, a w konsekwencji do poprawy stanu wzroku Polaków.

Opinie

GALERIA
KURSY

Obecnie nie ma żadnych kursów
OSTATNIO NA FORUM

bajak4321 15-07-2024 17:16:11
namiria 15-07-2024 09:32:58
dardo 15-07-2024 08:25:59
pegaz 14-06-2024 14:50:22
dardo 06-06-2024 13:57:02
REKLAMA
Copyright © 3w design team 1999-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez upoważnienia wzbronione.
System reklamy Test