Czwartek, 13 czerwca 2024, imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

Guzy nowotworowe oka


Guzy nowotworowe oka.

Istnieje wiele odmian i rodzajów tych narośli. Jednak nowotwór gałki ocznej nie jest tak popularny i tak często spotykanym, jak inne guzy np.: piersi, skóry. Najczęściej spotykanym jest guz gruczołu łzowego. Występuje w dwóch odmianach: łagodnej i złośliwej. Ta pierwsza stosunkowo rzadko złośliwieje i sporadycznie zdarzają sięnawroty. Jest ona otoczona torebką łącznotkankową. Leczenie odbywa się poprzez usunięcie samej torebki. Zupełnie inaczej ma się to w przypadku złośliwej odmiany. Tu leczenie polega na chirurgicznym usunięciu całej gałki ocznej. Sam nowotwór może wnikać w zatoki jamiste. Często w celu wykluczenia przerzutów stosuje się radioterapię. Jednak w tym przypadku, w przeciwieństwie do łagodnej odmiany, szanse na przeżycie są małe.

Innym rodzajem notworu jest oponiak osłonek nerwu wzrokowego. Chorują na niego kobiety w wieku średnim i jest spotykany bardzo rzadko. Jego rozwój jest powolny i umieszcza się pomiędzy osłonami twardówki. Oponiak czasem atakuje nerw wzrokowy, zaburza ostrość widzenia i ruchomość oka. Odmiana złośliwa powoduje wytrzeszcz. U osób sarszych rośnie powoli, u młodych znacznie szybciej i tu stosuje się leczenie chirurgiczne.

Kolejną zmianą jest glejak nerwu wzrokowego. Często tej zmianie towarzyszy choroba von Recklinghausen'a. Występuje głównie u młodych kobiet i dziewcząt. Charakterystym dla tego nowotworu jest to, że nie występują przerzuty i rośnie dość wolno. Występują tu zaburzenia widzenia oraz wytrzeszcz oczu. Stosuje się tu leczenie chirurgiczne, oraz laseroterapie i radioterapie. Rokowania są różne w zależności od szybkości rozwoju guza. Istnieje bezpośrednie zagrożenie życia w przypadku umiejscowienia nowotworu wewnątrzczaszki.

Najczęstrzą złośliwą zmianą u dzieci jest mięsak wywodzący się z mięśni prążkowych. Istnieją cztery odmiany tego nowotworu: zarodkowy, który występuje najczęściej; pęcherzykowy jest najbardziej złośliwy; różnokształtnokomórkowy jest najmniej złośliwy i spotykany; groniasty. Mięsak pojawia się w pierwszej dekadzie życia. Charakterystyczne dla tej zmiany jest wytrzeszcz, który dość często jest mylony ze stanem zapalnym. Leczenie odbywa się za pomocą promiewonia, leczeniem farmakologicznym, interwencją chirurgiczną, a czasem usunięciem oka. Wykrycie guza przeprowadza się za pomocą RTG głowy, a także tomografii komputerowej. Także i tu należy zrobić badania wykluczające zaistnienie ewentualnych przerzutów. Badania te są robione za pomocą zdjęć RTG brzucha, klatki piersiowej, wątroby itp. Również one są badaniami mogącymi stwierdzić istnienie przerzutów. Rokowania na przeżycie w zależności od stadium choroby. Jeżeli nie istnieją przerzuty szanse są bardzo duże, jednak w przypadku przerzutów i nacieków kości szanse spadają do kilkunastu miesięcy. U osób dorosłych w wyniku przerzutów mogą być zarażone takie organy jak sutki, nerki, przewody pokarmowe, częste występują postacie złośliwe. Guzy gałki ocznej mogą naciekać na okoliczne tkanki i powodować ich zararzenie. Następuje po tym stwardnienie skóry wokół oka. Często choroba imituje takie same symptomy jak w przypadku stanu zapalnego. Diagnostyka polega na biobsji cieńkoigłowej lub chirurgicznej. Leczenie natomiast uwaronkowane jest stanem i rozwojem guza oraz ilością zainfekowanych organów. Istnieje wiele rodzajów leczenia i są to m.in. hormonalne, radioterapia, czy też chemioterapia lub operacja chirurgiczna, która często polega na usunięciu oka.

Dość mało groźnym jeżeli chodzi zniszczenie oka i ryzyko przerzutów jest rak powieki i skóry w okolicy oczodołu. Mimo tego może spowodować zniszczenia skóry. Leczenie jego odbywa się za pomocą usunięcia zmiany nowotworowej, krioterapia, farmakologicznie. Guz oczodołu może również powstać z przerzutu bliskich innych nowotworów jak rak szczęki, zatoki szczękowej lub nosogardła. Najczęstrzymi objawami przy nowotworze zatoki szczękowej to wytrzeszcz, ból oczu, pogorszenie wzroku, przemieszczenie się gałek. W przypadku nowotworu nosogardła objawy pojawiają się tu bardzo rzadko i dotyczą tylko mocno zaawansowanego stadium. Jednak tu wszelkie znaki obecności raka oczodołu poprzedzają liczne symptomy laryngologiczne.

Nowotwór kolczastokomórkowy pochodzi ze skóry, który otacza oko. Jego pole rażenia jest szerokie. Szybko zararza inne organy i dość szybko może doprowadzić do zniszczenia gałki ocznej. Pierwszym zararzonym elementem są węzły chłonne, a następnie kolejne, bardziej odległe. Leczenie tu odbywa się poprzez usunięcia zmiany, a także radio- i chemioterapii, często jako wspomagające.

Bardzo groźnym nowotworem zararzającym odległe narządy jest czerniak złośliwy. Zmiania ta wywodzi się z melanocytów - komórek odpowiedzialnych za tworzenie barwnika melaniny. Czerniak złośliwy spojówki stanowi 2% wszystkich złośliwych nowotworów atakujących oko. Można wyróżnić trzy etapy czerniaka: guz rozwijający się na bazie pierwotnej lub nabytej melanozy, czerniak pierwotny, czernia wywodzący się ze znamienia łagodnego. Zwykle pojawia się w piątej dekadzie życia i rzadko występuje u ras czarnych. Może występować zarówno w formie barwnej, jak i bezbarwnej. Leczenie polega tu na usunięciu, podobnie jak w innych przypakach, guza z marginesem tkanki zdrowej, to znaczy wycięciem niezerażonej tkanki w celu uniknięcia ewentualnego nawrotu choroby. Czerniak tęczówki jest innym złośliwym nowotworem oka i występuje zazwyczaj na przełomie piątej i szóstej dekady. Występują dwie odmiany: rozsiana i ograniczona. Pojawiają się one w dolnej części tęczówki i rosną dość wolno. Zazwyczaj wystarczy usunąć tylko część zainfekowanej tkanki, a w bardzo rzadkich przypadkach całe oko. Czerniak ciała rzęskowego występuje częściej niż powyższy jednak zainfekowane oko należy usunąć.

Nowotwór twardówki występują rzadko i są to zazwyczaj naczyniaki lub torbiele, jednak twardówkę mogą przenikać inne guzy jak siatkówczaki. Czerniak złośliwy naczyniówki jest częstrzym nowotworem od czerniaka ciała rzęsistego i zarazem najbardziej spotykanym u osób dorosłych, którzy wkroczyli w szóstą dekade życia i sporadycznie spotykanych u ras czarnych. Rak ten jest wewnątrzgałkowym i czasem może nie dać żadnych objawów. Najczęstrzymi symptomami jednak są pogorszenie wzroku, ubytki w polu widzenia. Diagnozowanie odbywa się tu podobnie jak w wielu innych przypadkach po przez wziernikowanie bezpośrednie, USG oka, biobsja wewnątrzgałkowa, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Leczenie odbywa się tu zwykle poprzez usunięcie całego oka lub radioaktywnie w przypadku, gdy zmiana nie jest złośliwa, lub kiedy wzrok nie został uszkodzony. Rokowania są uzależnione głównie od wieku chorego, jego stanu zdrowia lub wielkości guza. Jednak w sytuacji, kiedy nowotwór osiągnie wzrostpoza gałkowy, szanse przeżycia zawsze są bardzo małe. Leczenie chemią w wielu przypadkac jest tylko półśrodkiem.

Siatkówczak jest kolejnym typem nowotworu wewnątrzgalkowym i zwykle ma postać złośliwą. Jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Guz ten jest uwarunkowany genetycznie co sprawia, że wystąpienie tej zmiany u rodzica da bardzo duże zagrożenie przekazania jej w genach potomkowi. Objawy są typowe dla nowotworu wewnątrzgałkowego. Są to wytrzeszcz, pogorszenie widzenia, ból oczu, czasem jaskra a także zez. Leczenie tu odbywa się poprzez usunięcie całego oka wraz z nerwem wzrokowym. Gdy ten zostanie zaatakowany rokowania są dość niskie, jednak w przypadku braku zmian w tym nerwie, szanse znacznie wyższe, jednak utrzymują się na poziomie 1/5.

Istnieje wiele rodzajów nowotworów powiek, wśród których można wyróżnić łagodne i złośliwe. Z pośród łagodnych najczęściej spotyka się brdawki zwyczajne. Są to zmiany uszypułkowane, łatwo krwawiące, które należy wyciąć. Innym rodzajem łagodnych nowotworów są naczyniaki powiek, które pochodzą z naczyń krwionośnych lub węzłów chłonnych. Pojawiają się w pierwszych latach życia i często samoistnie się cofają. W przypadku zagrożenia powikłaniami konieczna jest interwencja chirurgiczna polegające na usunięciu zmiany. Kępki żółte powiek są podskórnymitworami o żółtym zabarwieniu. Występują zwykle u osób w wieku dojżałym i są spotykane głównie na części powiek blisko nosa. W leczeniu stosuje się zabiegi chirurgiczne. Innym nowotworem są znamiona barwnikowe powiek, które mogą mieć różne wielkości. Niektóre z nich zajmują całą powiekę. Istnieją stadia, gdzie jest on płaski, wypukły lub guzowaty. Sporadycznie tylko zmiana ta złośliwieje. Lecze jej odbywa się w taki sam sposób jak w poprzednich przypadkach. Czasem można poddawać promieniowaniu lub laseroterapii.

Nowotworem złośliwym powieki jest rak powieki, który w pierwszej fazie wygląda jak mały strup. Jednak w późniejszym rozwoju pęka i nie goi się. Zmiana ta przenosi się na sąsiednie tkanki. Leczenie odbywa się tylko za pomocą operacji chirurgiczną, natomiast laseroterapia czy promieniowanie ma zwykle charakter paliatywny. Rokowania są uwarunkowane stanem, płcią i wiekiem chorego, także postacią kliniczną oraz stadium nowotworu i tym czy występują już przerzuty.

Opinie

GALERIA
KURSY

Obecnie nie ma żadnych kursów
OSTATNIO NA FORUM

dardo 06-06-2024 13:57:02
Eyelove12 17-05-2024 13:46:52
Eyelove12 14-05-2024 13:21:36
meso 14-05-2024 13:17:23
lena456 30-04-2024 11:44:53
REKLAMA
Copyright © 3w design team 1999-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez upoważnienia wzbronione.
System reklamy Test