Poniedziałek, 11 grudnia 2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
REKLAMA

Forum dyskusyjne dla niewidomych i słabowidzących, TARNÓW 25-26 września 2001r.


Już po raz drugi, we wrześniu br. Tarnowska Fundacja Kultury , organizuje MAŁOPOLSKIE FORUM OSÓB NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH nt.
"Edukacja i aktywność - warunkami normalnego życia i integracji społecznej".

W tym roku chcemy poruszyć problem edukacji zawodowej oraz rehabilitacyjnej, jako ważnego elementu na drodze tworzenia równych szans oraz warunków do osiągania samodzielności życiowej i pełnej integracji osób niewidomych i słabowidzących w społeczeństwie. Program tegorocznego Forum został opracowany na podstawie analizy problemów środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Jak się okazało jednym z głównych problemów jest brak informacji w zakresie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jak również niedostateczna wiedza na temat nowoczesnych metod rehabilitacji nowo ociemniałych. Chcemy również, pokazać uczestnikom Forum alternatywne rozwiązania ich problemów życia codziennego poprzez prezentacje usług firm wiodących w kraju, wychodzących naprzeciw trudnościom dnia codziennego osób niepełnosprawnych.

Patronat nad II Małopolskim Forum przyjęli: Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Warszawa, Wojewoda Małopolski oraz Zarząd Okręgu PZN w Krakowie

ORGANIZATOR: Tarnowska Fundacja Kultury posiada doświadczenia w działaniach ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych i słabowidzących. Wizerunkiem tych działań m.in. jest wydawany przez TFK/od dwóch lat/ miesięcznik informacyjny "Źrenica" skierowany do osób spod znaku "białej laski"/ dostępny również w wersji elektronicznej www.tfk.tarnow.pl/ , a także ubiegłoroczne I Małopolskie Forum Osób Niewidomych i Słabowidzących.
Ponadto Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo przedsięwzięcia podejmowane przez Koło Powiatowe PZN w Tarnowie.

Program forum: program_forum.doc (35kB)
Formularz zgłoszenia do forum: zgloszenie_forum.doc (38kB)

Krupa Lucyna

Opinie

GALERIA
KURSY

Obecnie nie ma żadnych kursów
OSTATNIO NA FORUM

bajak4321 07-12-2023 22:13:19
mirla 07-12-2023 12:13:53
noni2009 28-11-2023 13:36:47
irmn 23-11-2023 10:07:15
mirla 15-11-2023 12:30:21
PROMOWANE FIRMY

,  
,  
REKLAMA
Copyright © 3w design team 1999-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez upoważnienia wzbronione.
System reklamy Test